student

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan

Allmänna ärenden

Frågor om...

Kontaktperson

Befattning

Studievägledning

Studievägledarna


Utlandsstudier

International Office

K-huset

Högskolans disciplin- och avskiljandenämnd

Susanne Einarsson

HHJ:s representant

Ärenden om kränkande

Katarina Bolin

OLIK

Behandling

Annica Herentz Brobakken

OLIK

Intyg, ladok mm

Service Center

Hus A
Grundutbildningsprogram

Avdelningen för rehabilitering, AFR

Personal vid avdelningen

Arbetsterapeutprogrammet


Programansvarig

Eva Edström

Utbildningsadministratör

Annika Karlsson

Ämnesföreträdare arbetsterapi

Anita BjörklundOrtopedingejörsprogrammet


Programansvarig

Louise Bæk Larsen

Utbildningsadministratör

Annika Karlsson

Ämnesföreträdare ortopedteknik

Nerrolyn RamstrandArbetsterapi avancerad nivå


Programansvarig

Sofi Fristedt

Utbildningsadministratör

Annika Karlsson

Avdelningen för socialt arbete, ASA

Personal vid avdelningen

Socionomprogrammet


Grundprogram


Programansvarig

Michael Sjökvist

Utbildningsadministratör

Anna Oliw

Master- och magisterprogram


Programansvarig

Staffan Bengtsson

Utbildningsadministratör

Anna Oliw


Avdelningen för omvårdnad, AFO

Personal vid avdelningen

Sjuksköterskeprogrammet


Programansvarig

Tillan Strand

VFU/programsamordnare

Charlott Lindholm

Utbildningsadministratör

Katarina Liehl


Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, ANB 

Personal vid avdelningen

Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, ANB, Box 1026, 551 11 Jönköping

ANB ledning

Eleonor Fransson

Tf avdelningschef


Carina Johansson

Tf biträdande avdelningschef


Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi

Emma Kramer

Programansvarig


Louise Rundqvist

Ämnesansvarig


Hala MouchoIda Åström MalmRachel De Basso

(Tjänstledig)


Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin

Caroline Bylfors      

Programansvarig (Tjänstledig)

Emma Carlsson

Tf programansvarig

Stina Kronberg

Tf programansvarig

Maria Faresjö

Ämnesansvarig

Andrea Tompa  


Cecilia Ottosson


Klas Moberg


Sandra Karlsson


Stina Kronberg


Biomedicingruppen - kurser inom biomedicin/medicinsk vetenskap

Armanos Beniamin

Kurssamordnare

Åsa Wilsson

Ämnesansvarig

Biljana Ouda


Carina Johansson


Dan Lund


Fredrik Lygnegård


Louise Rundqvist


Magnus Karlsson


Utbildningsadministratör
Annika Karlsson

Program på avancerad nivå

Magisterprogram

Magisterprogram i arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering

Magisterprogram i gerontologi
Institutet för gerontologi

Magisterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg 
Jönköping Academy

Magisterprogram i omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad

Magisterprogram i oral hälsovetenskap
Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Magisterprogram i socialt arbete
Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete


Masterprogram

Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg

Felicia Gabrielsson Järhult

Utbildningsadministratör
Anna Oliw

Specialistsjuksköterskeprogram

Program på avancerad nivå


Programansvarig

Karina Huus

Utbildningsadministratör

Katarina Liehl

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Karina Huus

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Karina Huus

Programsamordnare Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Linda Johansson

Master in Occupational Therapy

Sofi Fristedt