Som handelshögskola har vi tre uppgifter: Förutom att bedriva utbildning och forskning, ska vi också verka för att våra forskningsresultat kommer till nytta.

Kontakt

Helena Holmström
Helena.holmstrom@ju.se
036-550 2474

Jönköping International Business School erbjuder kompetenshöjande kurser för yrkesverksamma och skräddarsydda workshops för ledare inom ramen för vår uppdragsverksamhet. Vi utför också olika former av uppdragsforskning till privata och offentliga samarbetspartners.

Vårt utbud anpassas hela tiden till våra kunders behov och omvärldens förändringar. Våra experter täcker ett brett spektrum av såväl klassiska som aktuella problemställningar. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring era behov av utbildning.