Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Product Design, 120 hp

Översikt

Det här programmet är för dig som vill designa och utveckla nya produkter och förbättra befintliga. Som student får du använda kreativa metoder för att designa, visualisera, utveckla och testa nya produkter genom att använda både virtuella modeller och fysiska prototyper. Programmet lyfter fram vikten av framgångsrik produktframtagning genom att ha ett nära samarbete med välkända företag i branschen under utbildningens gång.

Det här masterprogrammet har två inriktningar, Design och Digitalisering. Du väljer en av de två inriktningarna. Integrationen av produkterna och tillverkningen tillsammans med produkternas hållbarhet är viktiga delar i programmet.

Inriktning Digitalisering

Den första inriktningen fokuserar på digitala verktyg och automation inom produktutveckling. Studenter som väljer digtaliseringsinriktningen läser kurser inriktade mot maskinteknik med fokus på att använda digitala verktyg för att verifiera konstruktioner, omdesigna, automatisera och optimera produkter. Digitaliseringen tar en brett perspektiv genom att inkludera alla stadier av produktutveckling med särskilt fokus på design för producerbarhet och utmaningar kopplade till hållbarhet. Inriktningen innehåller praktiska, projektbaserade kurser i nära samarbete med våra partnerföretag som är direkt involverade i utbildningen genom gästföreläsningar, handledning, studiebesök och bedömningsnämnder.

Inriktning Design

I den andra inriktningen står konsumentupplevelsen, produktens estetik samt produkt- och användarinteraktion i fokus. Inriktningen fokuserar på labbarbete, praktiskt arbete med olika material, verktyg och digitala verktyg för att generera designkoncept. Industridesignstudenterna har tillgång till en gemensam designstudion där varje student har sin egen arbetsstation med PC och digital ritplatta.

Gemensamt för båda inriktningarna

Våra partnerföretag förser studenterna med verkliga projekt och utmaningar som säkerställer att utbildningen har verklig relevans. Eleverna har fri tillgång till våra LAB där de uppmuntras att skapa prototyper och testa sina idéer. Båda inrtikningarna innehåller samläsning med programmet Production Engineering and Management för att säkerställa att studenterna på ett integrerat sätt får in produktionsperspektivet i produktutvecklingsarbetet.

För att ytterligare stärka kopplingen till industrin och för att du som student ska få mer praktisk erfarenhet, så innehåller utbildningen flera projektkurser där du får möjlighet att samarbeta med olika företag, ett exempel är Ikea projektet.

Med en examen från Product Design är du attraktiv på arbetsmarknaden genom att du har med dig kunskap både i de kreativa och analytiska delarna av produktutveckling. Programmet förebereder dig för karriärer som produktutvecklare.

 

Utexaminerade från programmet kommer också att kunna ta sig an uppgiften att förbättra produktutvecklingsprocessen i företag och föreslå hur man kan förbättra kunskapsåteranvändningen och effektivisera produktutvecklingen. Utöver de kreativa aspekterna av programmet tränas även ingenjörsanalyser som innefattar till exempel strukturanalys och optimering.

 

Programmet är också förberedande för en roll som doktorand vid universitet och institut.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Urval: Grupp 1: Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter betyg. Grupp 2: 150-179 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng.
Behörighet: Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet maskinteknik eller byggnadsteknik (med relevanta kurser inom konstruktion) eller motsvarande. Dessutom krävs 15 hp i matematik, 7.5 hp inom CAD, 15 hp examensarbete samt kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS186
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Product Design

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Period 1

Integrerad produktframtagning, 7,5 hp

Designfilosofi och praktik *, 7,5 hp

Tillämpad konstruktionsteknik **, 7,5 hp


Period 2

Avancerad CAD, 7,5 hp

Integrerad produkt och produktionsutveckling, 7,5 hp


Period 3

Designmetodik i industriell design projekt*, 7,5 hp

Produktionsberedning och industrialisering, ** 7,5 hp

Produkt- och produktionsplattformar **, 7,5 hp

Sensorik, perception, människa maskin interaktion *, 7,5 hp


Period 4

Konstruktionsmaterial, 7,5 hp

Realisering av industriell design projekt*, 7,5 hp

Digitalisering och automation i produktframtagning **, 7,5 hp


År 2

Period 1+2

Projektkurs, 15 hp


Period 1

Forskningsmetodik i produktframtagning, 7,5 hp


Period 2

Enterprise course in Product Design, *** 7,5 hp

Multidisciplinär optimering***, 7,5 hp


Period 3+4

Examensarbete i Produktutveckling, 30 hp


* Kurser för Designinriktning

** Kurser för Digitaliseringsinriktning

*** Valbara kurser för Designinriktningen. Matematikkurs är obligatorisk för dig som inte har 22,5 hp matte

 

Kursöversikt Pdf, 70.7 kB.

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Tekniklektor
  • Tekniska Högskolan