Författare:

Hugo Jonasson

Examensarbete, 2023

Hugos masteruppsats undersöker den potentiella inverkan på industriell designprocess av AI-verktyg. Avhandlingen utvecklar en skräddarsydd process och specifikt utbildad bildgenereringsmodell för design. Genom att använda dessa nya verktyg gjordes en provkörning av processen med avsikten att designa en konceptuell spegellös kamera för varumärket Sony.