Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Översikt

Allt fler arbetsgivare efterfrågar anställda som kan skapa olika typer av material för digitala och sociala medier. När du har slutfört den här inriktningen kan du hantera alla steg i en sådan produktionsprocess, från idéarbete till teknik, redigering och publicering. Under din studietid har du tillgång till professionell utrustning i form av tv- och radiostudio, kameror och ljudinspelare, samt olika typer av redigeringsprogram.


Allt praktiskt produktionsarbete är dessutom rotat i djupare kunskaper om journalistik och visuell kommunikation, vilket ger dig fler valmöjligheter och ökar din attraktivitet på arbetsmarknaden ytterligare.

Studenter som väljer inriktningen Medieproduktion går ofta vidare till yrken som programledare, producent, projektledare, skribent, kommunikatör och journalist.

Medieproduktion är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52520
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Medieproduktion.


Journalistik i digitala medier 7,5 hp
En introduktion till samtida journalistik med både teorier om journalistikens demokratiska roll och praktiskt arbete med journalistiska texter, bilder och intervjuer.


Radio- och podcastproduktion 7,5 hp
En kurs där du lär dig allt om radio- och podcastproduktion, från ljudinspelning till ljudberättande, ljudredigering, publicering och direktsändning.


Videoproduktion 7,5 hp
En kurs där du lär dig allt om videoproduktion, från studioarbete till kamerahantering, ljussättning och videoredigering.


Transmedia Storytelling 7,5 hp

I den här kursen lär du dig att vidga ditt berättande över flera medier, plattformar och format.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
    Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation