Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Allt fler arbetsgivare inom kommunikationsbranschen efterfrågar anställda med bred kompetens om medieproduktion, anställda som kan producera material för olika medier och plattformar. Inriktningen Medieproduktion passar dig som söker en gedigen MKV-utbildning med spetskompetens inom visuell och audiovisuell produktion för webben.

De studenter som har gått inriktningen arbetar bland annat som videoproducenter, skribenter, kommunikatörer och journalister.


Egen radio- och TV-studio

På Högskolan för lärande och kommunikation finns en radiostudio och en TV-studio som används både i undervisningen och av studerandeföreningar.

Medieproduktion är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52520
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Medieproduktion.

 

The Foundations of Journalism 7,5 hp
I den här kursen får du såväl teoretiska som praktiska kunskaper om journalistik och tränar bland annat din källkritik, din intervjuteknik och din etiska kompass.

 

Radioproduktion 7,5 hp
Du får tekniska och teoretiska kunskaper om radioproduktion och du utvecklar din förmåga att berätta med ljud. Du utvecklar även förmåga att göra inspelade och redigerade radioreportage samt direktsända program.

 

Videoproduktion 7,5 hp
Kursen ger dig kunskap och förståelse för produktion av rörlig bild. Du tar avstamp i teorier och forskning om videoproduktionens möjligheter och begränsningar. Du lär dig hantera kameran, ljussätta och redigera.

 

Integrerad medieproduktion 7,5 hp
I den här kursen driver du en egen sajt och olika sociala medier-konton. Du arbetar med text, bild, ljud och rörlig bild. Du anpassar budskap och interaktion till olika kanaler och plattformar - allt grundat i färsk forskning. Du lär dig också olika tekniska förutsättningar för webbpublicering och utvecklar ditt skrivande i olika genrer.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap Doktorand
  • Högskolan för lärande och kommunikation