Biblioteket deltar i flera nationella avtal där fri eller rabatterad publicering ingår.

För publicering i tidskrifter med helt eller delvis öppen tillgång krävs vanligtvis att författaren betalar en avgift (Article Processing Charge, APC) för att göra artikeln fritt tillgänglig. Efter det är artikeln öppen för läsning utan något krav på tidskriftsprenumeration.

Genom de nationella avtal som biblioteket tecknat kan hela eller delar av publiceringsavgiften täckas.

Vem kan utnyttja avtalen?

För att kunna ta del av erbjudandet krävs att:

 • Du är huvudansvarig författare som står för kontakten med förlaget (corresponding author)
 • Du är affilierad till Jönköping University och anger affilieringen i artikelns författaruppgifter.

Hur går det till?

Se respektive förlag nedan för detaljerade anvisningar.

Vilken licens ska användas?

I samband med att artikeln accepteras ombeds författaren skriva på ett avtal om open access (publishing agreement) samt ange vilken Creative Commons-licens artikeln ska ha. En sådan licens anger hur läsaren får använda artikeln.

Information om Creative Commons-licenserna från Creative Commons Sverige

Tillgängliga avtal

Avtalet gäller 2022-2026 och omfattar publicering i alla seriella publikationer från Association for Computing Machinery (ACM).


Bra att veta:

 • Författare identifieras automatiskt med hjälp av domänen på e-postadressen.
 • CC-BY är förstahandsvalet vid publicering, men författaren har möjlighet att välja själv.


Förlagets information om avtalet

Avtalet gäller 2022 och omfattar publicering i både hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter från BMJ.


Bra att veta:

 • Publicering sker med CC-BY som standard, men ett antal undantag med CC-BY-NC förekommer.


BMJ:s information till författare

Avtalet gäller 2021-2023 och omfattar drygt 300 tidskrifter.


Bra att veta:

 • Avtalet täcker alla artiklar av typen Research eller Review Articles. I avtalet ingår även 20% rabatt på kostnaderna vid publicering av böcker med öppen tillgång.
 • Artiklar publiceras med licens av typen Creative Commons license Attribution 4.0 International (CC-BY).
 • Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2021 ingår i avtalet.


Brills beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2022-2024 och omfattar publicering i cirka 400 hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter i Cambridge University Press Full collection.


Bra att veta:

 • Förlaget erbjuder ett flertal CC-BY-licenser: CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA och CC-BY-NC-ND. CC-BY kommer vara satt som standard i förlagets publiceringsprocess.
 • Obegränsad publicering gäller för följande artikeltyper: research articles, review articles, rapid communications, brief reports och case reports.
 • Artiklar som accepterats för publicering från och med 1 januari 2022 eller senare ingår i avtalet.


Cambridge University Press beskrivning av publiceringsprocessen Pdf, 353.5 kB.

Avtalet gäller 2020-2022 och omfattar drygt 2 000 tidskrifter.


Bra att veta:

 • CC-BY licens (eller annan öppen licens utifrån författarens önskemål)
 • Publicering inom avtalet gäller artiklar som skickats in mellan 1 januari 2020 - 31 december 2022. Det är datum för "first submission" som räknas.


Elseviers beskrivning av publiceringsprocessen Pdf, 575.3 kB.

Avtalet gäller 2021-2023 och omfattar drygt 300 tidskrifter.


Bra att veta:

 • Obegränsad öppet tillgänglig publicering i alla Emeralds tidskrifter, inklusive helt öppet tillgängliga tidskrifter (för närvarande två stycken), samt publiceringar på plattformen Emerald Open Research.
 • Avtalet omfattar artiklar med acceptance date 2021-2023. Artiklar publicerade under januari-början av februari 2021 innan processen kommit igång kan konverteras i efterhand.
 • CC-BY 4.0 eller annan CC licens kan väljas av författaren.


Emeralds beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2021–2023 och inkluderar obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i alla hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter från förlaget.


Bra att veta:

 • Avtalet täcker alla slags artikeltyper.
 • Artiklar publiceras med licens av typen Creative Commons license Attribution 4.0 International (CC-BY).
 • Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2021 ingår i avtalet.


Artiklar publiceras med öppen tillgång:

 • när inskickande författares e-postadress ingår i listan över institutionernas domännamn, eller
 • om den inlämnande författarens IP-adress är en del av deltagande organisationers kollektiva IP-intervall, eller
 • om författaren har identifierats av ORCID som en affilierad författare.

Avtalet gäller 2022-2024 och omfattar cirka 30 tidskrifter.


Bra att veta:

Ange att artikeln ska publiceras open access när den skickas till förlaget. När artikeln accepterats skickar förlaget länken till en betalningssida.

 • Kontakta biblioteket för att få en kod.
 • Välj Apply Discounts och använd koden i rutan för Promo code.
 • Klicka på Apply Discounts för att uppdatera totalsumman till 0.00 GBP.
 • Välj Payment Options och logga in (om du redan har ett konto hos Copyright Clearance Centre) eller registrera dig.
 • När du loggat in kan du slutföra genom att klicka på Next och fortsätta till bekräftelsen.


Mark Allen Healthcares beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2022-2024 och omfattar publicering i cirka 365 hybridtidskrifter och cirka 90 öppet tillgängliga tidskrifter.


Bra att veta:

 • Alla forskningsartiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2022 ingår i avtalet.
 • Avtalet täcker alla sakkunniggranskade forskningsartiklar.
 • OUP:s tidskrifter erbjuder i allmänhet tre Creative Commons-licenser: CC BY, CC BY-NC och CC BY -NC-ND.


Oxford University Press beskrivning av publiceringsprocessen

Avtalet gäller 2020–2022 och omfattar cirka 1 000 hybridtidskrifter där hela avgiften täcks, och 180 tidskrifter med öppen tillgång där avtalet ger 20% rabatt på priset.


Bra att veta:

 • Artiklar som accepteras för publicering efter 2020-01-01 omfattas av avtalet.
 • När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mejl som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med Bibsam. Författaren ombeds att gå till SOAP (SAGE Open Access Portal).
 • I SOAP är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet, men författaren kan välja bort det.
 • Om författaren väljer publicering med öppen tillgång blir CC BY det enda licensalternativet. Författaren kan kontakta förlaget direkt om hen föredrar en annan typ av licens.
 • Författare som tillhör konsortiets medlemmar kommer automatiskt få 20% rabatt på APC-avgiften vid publicering i öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Artiklarna publiceras med licensen CC BY-NC om författaren inte kontaktar förlaget direkt och ber om en annan licens.


SAGEs information om avtalet

Avtalen med Springer Nature gäller 2022-2024 och omfattar både hybridtidskrifter (Springer Compact) och öppet tillgängliga tidskrifter (Springer Nature Fully OA).


Bra att veta gällande hybridtidskrifter:

 • Artikeltyper som ingår är Original Paper, Review Paper, Brief Communication och Continuing Education.
 • Alla artiklar publiceras med en CC-BY licens.


Förlagsetiketter (imprints) som ingår i Springer Nature Fully OA:

 • BioMed Central (BMC)
 • Springer Open Journals
 • Springer Nature
 • NatureResearch
 • Palgrave Macmillan


Springer Natures beskrivning av publiceringsavtalet

Avtalet gäller 2022-2024 och omfattar publicering i både hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter.


Bra att veta:

 • Korresponderande författare vid deltagande organisationer kan publicera sig med omedelbar öppen tillgång i alla så kallade ”Open Select Journals”, dvs. förlagets drygt 2 200 hybridtidskrifter. (Inklusive de tidskrifter som tillämpar en högre publiceringsavgift, så kallad "Premium APC Rate", än standard-avgiften.)
 • Korresponderande författare vid deltagande organisationer kan inom avtalet publicera sig i alla förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter som tar ut en publiceringsavgift (drygt 185 av cirka 300 tidskrifter).
 • Forsknings- och översiktartiklar ingår i avtalet. Vanligen kategoriseras dessa som "Article", "Research Article", "Review" eller "Review Article", men beroende på tidskrift och ämnesområde kan andra benämningar förekomma. Artikeltyper som t e x. Editorials, Announcements och Book Reviews ingår inte.
 • Taylor & Francis tidskrifter erbjuder i allmänhet två Creative Commons-licenser: CC-BY och CC-BY-NC-ND.


Taylor & Francis beskrivning av publiceringsprocessen Pdf, 1.1 MB.

Avtalet gäller 2022–2024 och omfattar publicering i förlagets alla hybridtidskrifter (drygt 1 350) och alla öppet tillgängliga tidskrifter (drygt 260).


Bra att veta:

 • Alla artiklar som tillhör de övergripande kategorierna forskningsartikel (”Original article”, ”Primary research article”) eller översiktsartikel (”Review article”) ingår i avtalet.
 • Alla artiklar publiceras med en CC-BY licens (eller annan öppen licens utifrån författarens önskemål).

 

Wileys beskrivning av publiceringsprocessen