Biblioteket deltar i flera nationella avtal som inkluderar erbjudanden om fri eller rabatterad publicering av artiklar.

Publicering i tidskrifter som erbjuder öppen tillgång kräver vanligtvis att författaren betalar en avgift, en så kallad Article Processing Charge, APC. Därefter görs artikeln fritt tillgänglig för alla, utan att en prenumeration på tidskriften krävs.

Genom de nationella avtal som tecknats via biblioteket kan hela eller delar av avgiften för publicering i förlagens så kallade hybridtidskrifter täckas.

Sök efter en tidskrift för att se om den ingår i något av avtalen: