Högskolebiblioteket är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla som vill använda samlingarna för studier och forskning.

Börja låna

Du kan få lånekort från och med att du fyllt 18 år. Registrera dina uppgifter i ansökningsformuläret och hämta ut ditt lånekort i bibliotekets informationsdisk. Ta med legitimation.

Se dina lån

Logga in på Mina sidor för att se dina lån och låna om.

Läsa e-böcker och e-tidskrifter

För att kunna läsa e-böcker och artiklar ur e-tidskrifter krävs tillgång till högskolans nätverk. Du som inte har något datorkonto vid Jönköping University kan få ett besökskonto på plats i biblioteket för att läsa böcker och artiklar.

Ändra adress

Kontakta biblioteket för att ändra adress.

Spärra kort

Kontakta biblioteket snarast om du förlorat ditt lånekort.