Nyheter

  • Max fokuserar på det mänskliga


    Hur skulle en människa ha gjort? I sin forskning förenar Max Pettersson maskininlärning med mänskliga erfarenheter och intuition: ”Man skulle kunna kalla det beteendevetenskap för AI”.
  • Lisa vill lösa tillverkningsindustrins problem med säkerhetsbuffertar


    Hur många tillverkningsföretag går på magkänsla när de utformar sina säkerhetsbuffertar? Alldeles för många!, säger Lisa Hedvall. I vår försvarar hon sin avhandling vid Jönköping University och blir därmed den första doktoranden i AFAIR att ta en doktorsexamen.
  • Marcus forskning bidrar till att kvalitetssäkra framtidens AI-modeller


    Från playstation till neurala nätverk. Marcus Gullstrand är doktorand i datavetenskap inom ramarna för AFAIRs forskningsprojekt XAI-Pro: ”Det går verkligen att göra karriär inom AI här i Jönköping – både som forskare och i arbetslivet!”