AFAIR är en forskningsprofil som utvecklats i samarbete med industrin för att integrera de tekniska, logistiska och organisatoriska aspekterna som AI introducerat. Forskare från flera discipliner samarbetar med ledare och experter i näringslivet för att utveckla kunskap om hur man kan integrera data-driven AI i praktiken på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt.

Introduktion

I detta fall innebär tillämpning av AI att utveckla eller anpassa metoder och algoritmer för specifika och väldefinierade uppgifter. I AFAIR är detta vanligtvis samproducerat med deltagande företag och inkluderar vanligtvis problemformulering, val av data och utvärdering. AFAIR ägnar särskild uppmärksamhet åt data-driven AI-teknik, som kan användas för att utveckla sin egen värdeskapandeprocess, samt produkter och tjänster som skapats av utvecklingsprocessen baserat på kundernas behov. Dessa applikationer utgör utmaningen med AI-transformation för organisationer, det vill säga den transformationsprocess som uppstår genom införandet av AI-teknik i företaget. Det kan handla om allt från att ett enda arbetsflöde förändras till helt nya affärsmodeller eller organisationsformer.

Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Ändamål

Digitaliseringen av flöden innebär att tillgången på data har ökat dramatiskt. Att ha data tillgängliga betyder dock inte automatiskt att data skapar värde. AFAIR har utvecklat ny kunskap om hur man använder AI för att skapa affärsintäkter och hållbar industriell utveckling. Genom att fokusera på teknik såväl som ledarskap, organisation och logistik kan vi bättre förstå hur man lyckas uppnå AI-transformation i praktiken. Utvecklingen sker snabbt och genom samarbete mellan akademi och företag kan vi uppnå relevanta och snabbare resultat inom affärsverksamhet, utbildning och forskningsverksamhet.

Forskningsprojektet AFAIR på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Förväntade resultat

Ur ett övergripande och långsiktigt perspektiv är målet att utveckla en forsknings- och utbildningsmiljö, ur ett nationellt och internationellt perspektiv kommer Jönköping University att bli en referenspunkt för sådana aktiviteter. På kort till medellång sikt förväntas AFAIR förbättra företagens förmåga att tillämpa datadriven AI ur ett tekniskt, logistiskt och organisatoriskt perspektiv. Detta gäller partnerföretag som deltar liksom andra företag genom anslutande forskningsprojekt och kunskapsspridningsprogram. Samtidigt genom att aktivt delta i vetenskapliga konferenser och publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter kommer befintliga teorier inom dessa områden också att utvecklas.

AFAIR är en unik satsning genom den flervetenskapliga samverkansansatsen.

Mer information

Hör våra strategiska partners röster om AFAIR

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen
skf logotyp
Husqvarna
Sintercast logotyp
Volvo logotyp

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?