Hälsohögskolan är miljödiplomerad vilket innebär att vi arbetar aktivt och strukturerat med miljörelaterade frågor.

Följande punkter är ett utdrag av vad som ingår i Hälsohögskolans miljöarbete:

  • implementerar hållbarhet i undervisning och forskning
  • förbättrar möjligheterna för webbmöten samt distansundervisning
  • hittar vägar för att minska miljöbelastningen i samband med personalens resor
  • utökar källsorteringen i skolans lokaler
  • rensar bort farliga kemikalier samt arbetar aktivt för en säker kemikaliehantering
  • följer upp miljöcertifiering hos sina leverantörer
  • utbildar och informerar personal om hållbar utveckling

Miljöarbetet/hållbarhetsarbetet är organiserat på följande sätt i verksamheten:

Vd är ansvarig för miljö- och hållbarhetsarbetet på HHJ med utgångspunkt i JU:s femte strategi ”Vi bidrar till en hållbar framtid,” JU:s hållbarhetspolicy samt relevant miljölagstiftning.  Vd ansvarar för att miljö- och hållbarhetsarbetet planeras i årlig upprättad verksamhetsplan (VP) samt att miljödiplomeringen genomförs.

Operativ chef ansvarar för att resurser finns för att koordinera och följa upp planerat miljö- och hållbarhetsarbete på en övergripande nivå.  

Forskningschef och Utbildningschef ansvarar för att utveckla och sprida miljö- och hållbarhetsinitiativ i kärnverksamheten.

Övriga funktioner med specifikt miljöansvar: Avdelningscheferna vid HHJ ansvarar för att miljö- och hållbarhetsarbetet bedrivs och följs upp på respektive avdelning enligt beslutad planering.

Loggan för Miljödiplom från Svensk miljöbas