Hälsohögskolan är miljödiplomerad av Jönköpings kommun. Detta innebär att vi arbetar aktivt och strukturerat med miljörelaterade frågor.

Följande punkter är ett utdrag av vad som ingår i Hälsohögskolans miljöarbete:

  • implementerar hållbarhet i undervisning och forskning
  • förbättrar möjligheterna för webbmöten samt distansundervisning
  • hittar vägar för att minska miljöbelastningen i samband med personalens resor
  • utökar källsorteringen i skolans lokaler
  • rensar bort farliga kemikalier samt arbetar aktivt för en säker kemikaliehantering
  • följer upp miljöcertifiering hos sina leverantörer
  • utbildar och informerar personal om hållbar utveckling

Miljöarbetet drivs av miljösamordnare, via miljögruppen som håller regelbundna träffar under terminerna. Miljögruppen består av representanter från varje avdelning samt Hälsosektionen.

Hälsohögskolan lyder under en gemensam miljöpolicy, inköpspolicy och resereglemente Pdf, 210.8 kB, öppnas i nytt fönster. som gäller för hela Jönköping University.

Miljösamordnare på Hälsohögskolan

Loggan för Miljödiplom från Svensk miljöbas