Knappar ska användas när målet är en "call to action" (en händelse). T.ex. "Ansök", "Registrera dig" osv.  De ska inte användas som navigation till innehållssidor där en vanlig länk istället bör användas.

Knapp är en portlet och hittas under kategorin "Övrigt".

Knapptyper

Händelsen sker på aktuell sida

När resultatet av trycket på knappen är att något på den aktuella sidan uppdateras.  T.ex. filtrering, eller uppdatering av en modul på sidan användaren besöker så ska denna knapp användas.

Händelsen sker på målsidan

När händelsen istället sker på målsidan. T.ex. att knappen leder till en ny sida med ett anmälningsformulär används denna knapp.

Placering

Knappar ska alltid placeras nedan innehållet (dvs. inte högerställt).

Rätt

Fel