Alla krav för WCAG 2.0 nivå AA hittas på webbriktlinjer.se.

Checklista för utvecklare

Checklistan är under konstruktion.

Texter

  • Använd gärna färger, men låt inte färgskillnader vara det enda sättet att urskilja information utan komplettera med exempelvis text, mönster eller någon annan visuell indikation.
  • Var särskilt försiktig med färgerna grön, röd och brun. Många personer med färgblindhet har svårt att särskilja dessa. Röd brukar indikera felmeddelanden och grönt brukar indikera att allt gick bra (success).

Kunna förstora text

Text som text – inte som bild

Tillgänglighet för bilder i avsnittet för redaktörer.

Testa sajten med en skärmläsare

Navigera JU.se med en skärmläsare. I Windows heter den ”Narrator”, För att starta, tryck: Windows-tangent + Ctrl+ N. På Mac heter den ”Voice over”.För att starta, tryck: Command+ F5

Testa sajten genom att endast använda tab-tangenten

Ordlista för svenska och engelska ord som är vanliga i komponenter.

  • Korrekt HTML-kod
  • https://validator.w3.org/
  • Måste kunna stänga av/sänka ljud
  • Måste kunna stänga av film eller bildspel

(Rätt taggade rubriker, logisk rubrikordning)

Navigering

Text

Länkar

Text