Vi arbetar med verktyget SiteImprove för att kvalitetssäkra innehåll och funktionalitet på JU:s webbplatser.

Varför behöver vi kvalitetssäkra innehållet?

En webbplats med hög kvalitet ger en bättre upplevelse för besökaren. Besökaren kan då ta till sig information och funktionalitet på ett användarvänligt sätt, samt får en positiv upplevelse av webbesöket och i längden av oss som organisation. 

Sökmotorer belönar också en webbplats som har väl underhållet innehåll och vi riskerar inte att tappa i ranking. 

Vi följer även lagkrav för tillgänglighet på våra webbplatser och som redaktör behöver du säkerställa att du följer kraven i innehållsarbetet.

Därför är det viktigt att du som webbredaktör följer upp kvalitén på innehållet på de sidor som du ansvarar för.

Kvalitetssäkringsrapporter från SiteImprove

Till din hjälp får du två stycken kvalitetssäkringsrapporter från SiteImprove en gång per vecka. Du kan även kvalitetssäkra dina sidor direkt i verktyget (siteimprove.com) eller via SiteImprove-pluginet i SiteVision. 

Kvalitetssäkring / Quality Assurance (QA)

Den här rapporten ger dig möjlighet att åtgärda fel på sidorna så som:

  • Stavfel
  • Trasiga länkar på sidor och i PDF-filer
  • Läsbarhet

Tillgänglighet / Accessibility

Rapporten ger dig en överblick över vilka tillgänglighetsfel som finns på sidorna och ger dig  möjlighet att åtgärda dem på ett enkelt sätt. 

Börja använda SiteImprove

Har du rollen som webbredaktör ska du även ha tillgång till SiteImprove. Hör av dig till JU:s webbansvarig för åtkomst, rapporter och utbildning.