Vad är ett examensarbete?

Klicka på bilden för att läsa vår broschyr om NFK och exjobb!

Examensarbetet (exjobb) är ett sätt att knyta ihop de kurser, teorier, kunskaper, laborationer och tillämpningar som studenten fått under sin utbildningstid och använda dessa i ett "skarpt" eller verklighetsbaserat problem eller projekt mot ett företag.

Arbetet görs på egen hand eller tillsammans med en studiekamrat. Omfattningen på examensarbetet är beroende av om studenten studerar vid ett ingenjörs-, högskole- eller masterprogram.

Företagets ansvar

Annonsera till våra studenter

Vill du erbjuda våra studenter praktik, jobb, examensarbete med mera? Då kan du annonsera till våra studenter här.

För att examensarbetet ska kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt behöver företaget:

  • Tillhandahålla ett lämpligt projekt.
  • Ge nödvändig introduktion och information gällande företaget och projektet.
  • Utse en handledare på företaget som fungerar som stöd under examensarbetet. Handledaren ska ha möjlighet till regelbunden kontakt och bör även vara väl insatt i projektet som studenten förväntas utföra.
  • Företaget kan med fördel komma med förslag på exjobb och annonsera dessa på JobTeaser.

Studentens ansvar

Studentens roll innebär i huvudsak att:

  • Självständigt knyta kontakt med ett företag.
  • Komma med idéer till examensarbeten.
  • Skriva en vetenskaplig uppsats och delta på ett seminarium som bedöms och godkänns av examinerande lärare.

Tekniska Högskolans ansvar

  • Utse handledare och examinator på högskolan.
  • Godkänna den slutgiltiga rapporten.
  • Bjuda in till Xjobbsmässan.

Xjobbsmässan

Xjobbsmässan är ett forum där ni som företag kan möta våra avgångsstudenter och ta del av deras examensarbeten. Du kan läsa mer om Xjobbsmässan här.

I Xjobbsmässans Digital Showrooms kan du se exempel på vad studenterna har gjort tidigare.

Showroom 2024

Showroom 2023

Showroom 2022

Showroom 2021