Vad är ett examensarbete?

Klicka på bilden för att läsa vår broschyr om NFK och exjobb!

Examensarbetet (exjobb) är ett sätt att knyta ihop de kurser, teorier, kunskaper, laborationer och tillämpningar som studenten fått under sin utbildningstid och använda dessa i ett "skarpt" eller verklighetsbaserat problem eller projekt mot ett företag.

Arbetet görs på egen hand eller tillsammans med en studiekamrat. Omfattningen på examensarbetet är beroende av om studenten studerar vid ett ingenjörs-, högskole- eller masterprogram.


Företagets ansvar

Annonsera till våra studenter

Vill du erbjuda våra studenter praktik, jobb, examensarbete med mera? Då kan du annonsera till våra studenter här.

För att examensarbetet ska kunna genomföras på bästa möjliga sätt behöver det deltagande företaget:

• Tillhandahålla ett lämpligt projekt.

• Ge nödvändig introduktion och information om företaget och projektet.

• Utse en handledare på företaget som fungerar som stöd under examensarbetet. Handledaren ska finnas tillgänglig för regelbunden kontakt och bör även vara väl insatt i det projekt som studenten förväntas genomföra.

• Företaget kan dra nytta av JobTeaser för att annonsera föreslagna examensarbeten.

Studentens ansvar

Studentens roll är i huvudsak att:

• Självständigt ta kontakt med ett företag.

• Komma med idéer till examensarbeten.

• Skriva en vetenskaplig avhandling och delta i ett seminarium som bedöms och godkänns av examinerande lärare.


Tekniska Högskolans ansvar

Tekniska Högskolan kommer att:

• Utse en handledare och examinator på högskolan.

• Godkänna slutrapporten.

• Organisera och skicka ut inbjudningar till Xjobbsmässan.

 

Xjobbsmässan

Xjobbsmässan är ett forum där du som företag kan träffa våra avgångsstudenter och se deras examensarbeten. Du kan läsa mer om Xjobbsmässan här Öppnas i nytt fönster.. I Xjobmässans digitala utställningslokaler kan du se exempel på tidigare studentexamensarbeten.

Showroom 2023

Showroom 2022

Showroom 2021