student

JTH Alumni

Tekniska Högskolans alumnverksamhet

Vi på Tekniska Högskolan vill gärna ha kontakt med dig som alumn (tidigare student)! Tillsammans kan vi dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Alumnernas erfarenheter från arbetslivet och de kunskaper de har om Tekniska Högskolan är en ovärderlig tillgång för skolans utveckling. Samtidigt kan du som alumn dra nytta av JTH genom att bland annat:

  • Knyta kontakter och ta del av JTHs nätverk på LinkedIn
  • Vara den viktiga länken för ditt företag i samarbete med Tekniska Högskolan
  • Bidra med kunskap och erfarenheter, exempelvis som gästföreläsare

Kontakta alumnansvarig