PredMod Nyhetsbrev

ETT PROJEKT INOM PREDIKTIV MODELLERING OCH OSÄKERHETSKVANTIFIERING

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping.

September 2023

Mer om projektet

Mål
Syftet är att studera situationer där det är viktigt att vara trygg i de beslut som fattas och att utvärdera och vidareutveckla ramverket ”Prediction with Confidence”. Vi har också målet att kombinera forskning och kunskapsöverföring mellan samarbetspartnerna.

Publikationer

Vår implementering av ”Conformal Predictive Systems” i KNIME tillsammans med Redfield är nu offentligt. Under COPA-konferensen på Cypern i mitten av september delade vi med oss av vårt arbete så här långt. Tuwe presenterade en rapport om uppdateringarna av Conformal Prediction-verktygslådan i KNIME. Ulf presenterade en artikel om ”Confidence Classifiers with Guaranteed Accuracy orVi har för närvarande två forskningsartiklar under granskning. Artiklarna introducerar en ny förklaringsmetod för prediktiva modeller kallade kalibrerade förklaringar och som använder Venn-Abers och Conformal Predictive Systems för att tillhandahålla välkalibrerade betydelseuppskattningar med osäkerhetskvantifiering. Det möjliggör också skapande av kontrafaktiska förklaringar, illustrerade av figuren.

Den nya metoden är tillgänglig som ett Python-paket. Ett förtryck av introduktionen för klassificering och en artikel som introducerar en förlängning för regression finns också att tillgå. Observera att den förtryckta versionen ännu inte har accepteras av några tidskrifter.

Precision” och Nasir redovisade material om tillämpning av konforma förutsägelser på två fall inom Husqvarna.

Ett exempel på en kontrafaktisk förklaring genererad av kalibrerade förklaringar för en diabetesdatauppsättning. Det visar Venn-Abers sannolikheter om instanser skulle ge dåliga värden enligt regelvillkoren (snarare än de faktiska värdena som visas till höger).

Hänt sedan sist

Vi hade vår workshop för den andra iterationen på Husqvarna i slutet av maj, med många intressanta presentationer, god mat och introduktion till Husqvarnas 334-åriga historia. Alla företag redovisade sitt arbete med de ärenden som de hade fokuserat på. Forskarna introducerade ”Conformal Classification”, som kommer att stå i fokus under den tredje iterationen, samt några av lärdomarna hittills.

På gång

Vid vårt möte den 15 november kommer majoriteten av företag att presentera pågående arbeten under iteration 3. Planering för det sista året i OnTime (2024) pågår för fullt och vi återkommer med mer information i ämnet.

Forskare

Kontakt

PredMod är ett av flera projekt inom ramen för forskingsprofilen AFAIR under forsknings- och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2023-12-20