För att göra vår forskning konkurrenskraftig såväl nationellt som internationellt såväl som relevant, till nytta och implementeringsbar i befintliga verksamheter krävs nära samverkan med andra aktörer inom såväl akademi, offentlig verksamhet, näringsliv som civilsamhället.

Inom SIHW finns en målsättning att forskning genomförs i nära samarbete och tillsammans med många olika aktörer och organisationer. Aktiva samverkanspartners och nätverk är:

Kommunal utveckling

Region Jönköpings län

SAIN - SWEAH Alumni Interdisciplinära Nätverk

The national E-infrastructure on Aging Research

Vårdforskning i samverkan

Geriatrikum

MiRAI

Swetaly