Call for papers

Vi önskar att Du som vill bidra med en presentation kring temat Perspektiv på undervisning i skuggan av en pandemi spelar in en videopresentation på max 5 minuter. Maila till ulrika.stjerndahl@ju.se för att få en OneDrive-länk där du kan ladda upp din video. Videopresentationen ska vara uppladdad senast den 14 oktober. (Obs! Endast planeringsgruppen för konferensen kommer ha tillgång till detta material.)

Din videopresentation ska innehålla titel, kort bakgrund, syfte, ett eventuellt resultat samt en kortfattad presentation av personen/personerna som är tänkta att medverka vid den 15 minuter långa presentationen den 10/11. Presentatörer kan med fördel delta på plats på HLK den 10/11.

Förslag på teman innehåll i presentationer:

• Nya former av pedagogik och didaktik
• Undervisningsuppdraget kontra andra uppdrag
• Lärarens roll, identitet och uppdrag
• Nya arbetssätt och organisationsförändringar
• Omställning till digitaliserade undervisningsformer
• Digitala verktyg och teknikmedvetenhet
• Elevernas perspektiv: fördelar och nackdelar
• Drivkrafter och omvärldstrender
• Demokrati och livslångt lärande
• Tankar om framtiden


Frågor och funderingar kring presentationen mejlas till:
pernilla.soderberg@jonkoping.se

Sidan uppdaterad 2020-09-18