Jan-Eric Gustafsson

Svensk skola ur ett internationellt perspektiv

Jan-Eric Gustafsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Seniorforskare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet


Helena Sagar

Vikten av forskarstuderande i en kommun. Indikatorer på vad god undervisning är.

Helena Sagar, Lektor och vetenskaplig ledare vid Förvaltningen för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun


Eva Bergman

Skolmyndighetsövergripande regeringsuppdrag om elevhälsa och stöd
Skolforskningsinstitutets forskningsöversikter

Utredare/informationsspecialist Skolforskningsinstitutet