Konferensen ägde rum på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, onsdag 9 november 2022.

Under dagen fanns montrar i entréhallen med representanter från Skolforskningsinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt från Uppdragsutbildning vid HLK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på plats.

Program: Utveckla undervisningen tillsammans med forskare – teori och praktik i samverkan Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

8.30-9.00 Registrering (Arkaden, entréplan)

9.00 Välkommen (JU-aulan, entréplan)

9.10 Nya förordningen med ansvar hos både akademi och huvudman
Marie Öhman, vd HLK
Jesper Boesen, Samverkanschef HLK
Göran Isberg, Utbildningsdirektör Jönköpings kommun

9.30 Retrospektiv på konferensen Forskningsbaserad undervisning Pdf, 695.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Therése Haglind, kommunlektor Erik Dahlbergsgymnasiet

10.00 Skolforskningsinstitutet – vad gör vi och what´s in it for you? Pdf, 609.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Camilo von Greiff, direktör Skolforskningsinstitutet


10.40 Gemensam fika (Arkaden, entréplan)


11.10

Parallellsessioner Grupp 1 (Sal Hb117, plan 1) :

1:1 Sven Terlegård: Enskild elevs muntliga presentationer som underlag för bedömning av dess kunskap i matematik. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1:2 Frida Elmgren: Kartläggningsmaterial och bedömningsstöd i taluppfattning - Vad händer sedan? Pdf, 668.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1:3 Johan Bäcklund och Rebecka Florin Sädbom: Vi handleder mer! Erfarenheter av att vara handledare i en övningsskola. Pdf, 444 kB, öppnas i nytt fönster.


Parallellsessioner Grupp 2 (Sal Hc114, plan 1) :

2:1 Carl-Johan Svensson: Antiken i praktiken – högstadielärare om sina vägval i ett omdebatterat arbetsområde Powerpoint, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2:2 Anders Nersäter: Undervisning och lärande av historia i en fråge- och källbaserad praktik Pdf, 322.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Parallellsessioner Grupp 3 (Sal Hc113, plan 1) :

3:1 Maria Hammarsten: Undervisning och lärande i skolans utomhusmiljöer - Rektorers uppfattningar Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

3:2 Ulrika Franke och Marlene Svensson: Open Schooling - Erfarenheter från ett EU-projekt Pdf, 777.5 kB, öppnas i nytt fönster.

3:3 Karin Sparrenholt: Undervisning som leder och stimulerar - ett ledningsperspektiv Pdf, 764.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Parallellsessioner Grupp 4 (Sal Hb116, plan 1) :

4:1 Charlotte Öhman: Vårdnadshavares delaktighet i förskolans undervisning - möten som påverkar förskolläraruppdraget. Pdf, 342.7 kB, öppnas i nytt fönster.

4:2 Git Blomberg: Att skapa förutsättningar för alla och varje barn i förskolan Pdf, 168.2 kB, öppnas i nytt fönster.

4:3 Malin Eklånge: Att behandla sociala mål i undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Grupp 5 (JU-aulan, plan 1) :

SKUA - Språkutvecklande arbete i förskolan och grundskolan Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kristin Benerdal, Marita Davidsson, Marie Hallberg, Victoria Lindahl, Amale Hanna Dawod, Ann Hasslekvist, Therése Haglind och Ann Arvidsson, Jönköpings kommun


12.10 Lunch (Arkaden & Orangeriet, entréplan)


13.10 Pedagog Jönköping Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.(JU-aulan, entréplan)
Göran Isberg, Utbildningsdirektör Jönköpings kommun
Henrik Natt och Dag, Utbildningschef gymnasieskolorna, Jönköpings kommun


14.10

Parallellsessioner Grupp 6 (Sal Hb117, plan 1) :

6:1 Anna-Lena Ekdahl och Klara Kerekes: VA MER 2.0 – Forskningsbaserad matematikundervisning i förskoleklass och årskurs 1 Pdf, 993.4 kB, öppnas i nytt fönster.

6:2 Anna-Lena Ekdahl och Anneli Andersson: SATSA - ett projekt om undervisning av tal och räknande i förskoleklass Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Parallellsessioner Grupp 7 (Sal Hc113, plan 1) :

7:1 Anna Lundgren och Kristin Bengtson: FDK-Fritidsdidaktisk kollegium Pdf, 274.8 kB, öppnas i nytt fönster.

7:2 Annika Wällstedt Dufva: ÄDK en språngbräda för att utveckla undervisningen Pdf, 852.3 kB, öppnas i nytt fönster.

7:3 Anna Thure-Kavian: ÄDK: En positiv kraft i undervisningen Pdf, 831.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Parallellsessioner Grupp 8 (Sal Hb116, plan 1) :

8:1 Catarina Schmidt: Läsfrämjande arbete i grundskolan - vad kan det vara, behövs det och varför? Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

8:2 Stina-Karin Skillermark och Anette Svensson: Gränsöverskridande litteraturundervisning i en global tid Pdf, 78.6 kB, öppnas i nytt fönster.

8:3 Karin Alnervik: Utveckla dokumentationsmaterial som stöd för tolkning och analys av barns språkutveckling på vetenskaplig grund. Pdf, 456.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Grupp 9 (JU-aulan, plan 1) :

Inledning - Kerstin Klavebäck, Joakim Mennborg och Annika Svensson: Utveckla undervisningen med hjälp av Förstelärare Pdf, 337.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Träff för förstelärare i grund- och gymnasieskola under ledning av Annika Svensson, Processamordnare förstelärare Jönköpings kommun: Det nationella uppdraget och Jönköpings kommuns organisation. Förstelärare från Junedalsskolan bidrar med exempel från praktiken. Erfarenhetsutbyte om förstelärares roll och uppdrag samt samtal och frågestund.



15.10 Gemensam fika (Arkaden, entréplan)


15.40-16.00 Sammanfattande diskussion och avslut (JU-aulan, plan 1)