LearnOvation, en intervention som skapar förutsättningar för innovation i primärvården, Vinnova. Involverade forskare är: Sofia Kjellström, Gunilla Avby, Kristina Areskoug Josefsson

Ökad innovationskapacitet inom vården är en viktig förutsättning för att leva upp till samhällets allt högre krav på produktivitet, effektivitet och god vård. I LearnOvation har vi utvecklat en ledarskapsutvecklings program för att systematiskt arbeta med innovationsprocesser. Projektet hade en interaktiv ansats där gemensam kunskapsbildning skedde mellan forskare och praktiker

Vi har genomfört programmet i två omgångar inom primärvården med sju ledningsteam. Projektet har skett i samarbete mellan Bräcke diakoni, Region Jönköpings län och Jönköping University. Projektet finansieras av Vinnova 2018-2020

Viktiga lärdomar

  1. Rikta ledarutvecklingsaktiviteter till hela ledningsgruppen för ökat team ledarskap
    och genomförandekraft
  2. Metoder som 1-2-4-Alla frånLiberating structuresbidrar till att frigöra kunskap, möjliggöra reflektion och öka delaktigheten i organisationen
  3. Ökad delaktighet tar tillvara organisationens förbättrings- och innovationsförslag
  4. Både utforskande och kontrollerande beteenden behövs för att skapa hållbart förbättrings- och innovationsarbete

Se våra 3 filmer som sammanfattar resultaten

Publikationer