Jönköping Academys märke med de tre cirklarna symboliserar systemtänket med kliniska mikrosystem, som används i dagens forskning och arbete med kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd.

Kliniska mikrosystem är ett begrepp som numera används i forskning och teorier om förbättringsarbete. Den innersta ringen symboliserar mikrosystemet - den grupp medarbetare, inklusive patienten eller brukaren, som regelbundet arbetar tillsammans för att patientens upplevelse ska bli den allra bästa. Den mellersta ringen är mesosystemet - kliniken, avdelningen, enheten. Ytterst finns makronivån - till exempel landstinget eller det omgivande samhället.

Ett kliniskt mikrosystem är en grupp medarbetare som regelbundet arbetar tillsammans inklusive patienten och det IT-stöd som används. Mikrosystemet kan också sägas inkludera den plats och miljö där patienter och vårdgivare möts. Gruppen har gemensamma värderingar, mål, information, ingår i samma process och åstadkommer tillsammans ett resultat.

Mikrosystemet har såväl kliniska som ekonomiska mål, samverkande processer, delad information och skapar tillsammans resultat.

Det kliniska mikrosystemet är en del av ett större mer komplext system, som kallas meso, det vill säga mellannivån, till exempel kliniknivån. Utöver mikro- och mesonivån finns makronivån, som är den övergripande nivån, till exempel det omgivande samhället.