Jönköping Academys seminarier är öppna för alla som är nyfikna på att lära mer.

Karaktären på seminarierna skiljer sig åt beroende på ämne och upplägg. Oftast träffas vi online, men ibland på Hälsohögskolan.

Läs mer här >