Ledningsgrupp

Jönköping Academys ledningsgrupp består av representanter från Jönköping University och Region Jönköpings län.

Staffan Hägg, ordförande (Futurum, RJL)

Marie Ernsth Bravell, vice ordförande (HHJ, JU)

Ingrid Wadskog, ledamot (JTH, JU)

Nerrolyn Ramstrand, ledamot (HHJ och Rektors kansli, JU)

Axel Ros, ledamot, (Futurum, RJL)

Anette Peterson, ledamot (Folkhälsa och sjukvård, RJL)

Christina Petersson, föreståndare JA, adjungerad (HHJ, JU)


2022-06-10