Samverkan inånare

Delar av nätverket Samverkan inånare

Samverkan invånare

Vår mission är att genom forskning och utbildning om kvalitetsförbättring och förändringsledarskap, samt genom nyttiggörande av vunnen kunskap, förnya och förbättra hälsa och välfärd. Detta behöver ske i samskapande med dem vi är till för, för att lyckas. I nätverket Samverkan invånare finns personer med olika erfarenheter av hälso- och sjukvård och civilsamhälle som är vårt bollplank. De är redo att påverka forskning, projekt och undervisning utifrån sina erfarenheter.

Vår målsättning är att gruppen kan vara en resurs för flera verksamheter inom JU. Om du önskar engagera Samverkan invånare för en ansökan, ett projekt, workshop, undervisning etc som har ett samskapande perspektiv, läs mer nedan.

Medlemmarna i gruppen Samverkan invånare är kontaktpersoner gentemot sina organisationer samt formella och informella nätverk.

Nätverket Samverkan invånare består av:

Johan Steirud, Funktionsrätt Jönköping
Lars Winborg
Therese Iselius
Madeleine Haglund, Hjärnkoll Jönköping
Mattias Ingeson, Erikshjälpen
Björn Lindström, Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Sven-Inge Weidby, Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Milvi Gotthardsson, Neuro
Emma Åverling, Neuro
Lennart Malm, Neuro
Britt Johansson, Neuro
Angela Eckerby, RPG
Sofia Segersson, Diabetesia.se
Sofi Fristedt, Institutet för Gerontologi
Christina Petersson, Jönköping Academy
Sofie Rotstedt, Jönköping Academy


Behöver du hjälp av nätverket Samverkan invånare?

Beskriv projektet (max 150 ord) som besvarar nedanstående frågor:
- Bakgrund till och syfte med projektet inkl hur projektet är samskapande.
- Vad ska den som tar uppdraget göra? Vilka erfarenhet efterfrågas? Hur mycket tid förväntas det ta?
- Vem frågar?
- Ersättning, om inte varför?

Maila uppdraget till Sofie Rotstedt

Återkoppling

I slutet av varje termin träffas gruppen för att reflektera över gjorda insatser. Vi önskar att alla som beställt uppdrag av nätverket under aktuell termin är med på denna avstämning för att berätta om vad som hänt i projektet efter gruppens insats.


2022-06-13