Nätverket Samverkan invånare

Delar av nätverket Samverkan invånare

Samverkan invånare

Vår mission är att genom forskning och utbildning om kvalitetsförbättring och förändringsledarskap, samt genom nyttiggörande av vunnen kunskap, förnya och förbättra vård och omsorg. Detta behöver ske i samskapande med dem vi är till för, för att lyckas. I nätverket Samverkan invånare finns personer med olika erfarenheter av hälso- och sjukvård och civilsamhälle som är vårt bollplank. De är redo att påverka forskning, projekt och undervisning utifrån sina erfarenheter.

Vår målsättning är att gruppen kan vara en resurs för flera verksamheter inom JU. Om du önskar engagera Samverkan invånare för en ansökan, ett projekt, workshop, undervisning etc som har ett samskapande perspektiv - kontakta Sofie Rotstedt för mer information. Medlemmarna i gruppen Samverkan invånare är kontaktpersoner gentemot sina organisationer samt formella och informella nätverk.

Nätverket Samverkan invånare består av:

Johan Steirud, Funktionsrätt Jönköping
Lars Winborg
Therese Iselius
Madeleine Haglund, Hjärnkoll Jönköping
Mattias Ingeson, Studieförbundet Bilda
Björn Lindström, Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Sven-Inge Weidby, Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Ulla Lindström, pensionär
Sofi Fristedt, Jönköping Academy
Sofie Rotstedt, Jönköping Academy

För mer information kontakta Sofie Rotstedt


2022-06-13