2017 startade Jönköping Academy tillsammans med Dartmouth Institute ett nytt internationellt nätverk som ska utforska hur samskapande/coproduction kan förbättra hälsan hos människor.

Nätverket är ett initiativ med ursprung från Paul Batalden och Boel Andersson Gäre. Verksamheten i nätverket bygger på sk ”Communities of Practice” (CP) inom olika områden exempelvis primärvård. Inom varje CP möts patienter, praktiker och forskare med flera för att på olika sätt utveckla och utforska vad coproduction är och kan vara. Arbetet inom Communities of Practice sprids genom nätverket och kunskapsproduktionen är en viktig del av nätverkets utveckling. Det handlar såväl om praktiska förbättringsprojekt som forskning.

Läs mer om ICoHN här >>

Om du är intresserad av att vara med eller driver ett projekt som är intressant ur ett samskapande/coproduction perspektiv så hör gärna av dig till:

Boel Andersson Gäre