Anne-Marie Suutari disputerar

Avhandlingen undersöker hur personer med hjärtsjukdom, deras närstående och vårdpersonal kan samskapa förbättringar av hjärtsjukvården tillsammans. Avhandlingen visar att samskapandeprocessen i sig skapar ett värde för deltagarna och att personer med hjärtsjukdom, deras närstående och vårdperonal därmed vill samskapa vård i större utsträckning. Avhandlingen bidrar med lärdomar för framtida samskapade kvalittsförbättringsinitiativ inom hjärtsjukvården och för andra grupper med personer med andra sjukdomar.

Titeln på avhandlingen är "Co-producing healthcare services - perspectives from cardiac care".

Välkommen till disputation där Anne-Marie berättar om sin forskning och det ges också tillfälle att ställa frågor. Disputationen äger rum fredag 2 juni i konferensrummet Kappan på Hälsohögskolan. Disputationen genomförs på engelska.

Anne-Marie Suutari

Anne-Marie spikade sin avhandling den 11 maj i Röda Rummet på Hälsohögskolan.

2023-02-15