Tulpaner

Masterstudenternas förbättringsarbeten

Att leda och bidra till morgondagens hälsa och välfärd förutsätter engagemang, kunskap och kompetens. Alla förbättringar innebär förändring men alla förändringar är inte förbättringar. I årsboken för Masterprogrammet för förbättringskunskap och ledarskap finns studenternas förbättringsarbeten sammanställda.

Uppdraget var att planera och driva ett förbätringsarbete där värdet skapas nära patienten/brukaren/klienten. Nyttan för ”dem vi är till för" ska vara tydligt. Hälsa, vård
och omsorg är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och (nya) styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling, ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt.

Låt dig inspireras av studenternas förbättringsarbeten > Pdf, 2.3 MB.


2023-06-01