• Ny forskarskola

    I höst startar en forskarskola i Nära vård i sydöstra sjukvårdsregionen. Ansökan till forskarskolan är öppen och första deadline är 15 september.
  • Spännande kunskapsöversikt

    Förbättringsarbete inom hälso- och välfärdssektorn – framväxt,
    tematiker och lärdomar för utvecklingsarbete för barns bästa


Foto: Johan Werner Avby