• Digital poster walk

  Studenterna på Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap medverkar på Microsystemfestivalen genom att presentera sitt förbättringsarbete som en poster. Ta del av deras arbete genom en digital poster walk!
 • Ny koordinator för MSI

  Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande. JU utgör en av MSI:s fem noder och Sara Dahlin på Jönköping Academy blir JU:s nya koordinator.
 • Två unika lärtillfällen

  Välkommen till symposium och seminarium med JA:s medarbetare
 • ESTHER-koncept på export

  Nicoline Vackerberg från JA medverkade på ett välbesökt ESTHER-webinar med representanter från många olika länder.
 • Course in co-production

  Check out! Here is a taster session for our international Co-production in Health and Welfare course.
 • Artikel om förbättringskunskap i Läkartidningen

  För drygt 20 år sedan publicerade Johan Thor en artikel i Läkartidningen som introducerade ämnet förbättringskunskap i svensk hälso- och sjukvård. Nu har Johan – Jönköping Academys första föreståndare från 2009 – tillsammans med Boel Andersson Gäre och Ann-Christine Andersson publicerat en artikel som visar hur förbättringskunskap har tillämpats i vården och vilka resultat som kan knytas till tillämpningen.


Foto: Johan Werner Avby