• Paul Batalden på besök

    Idag (19 sept) har vi på besök av Paul Batalden, en grundarna till Jönköping Academy och som verkat som gästprofessor på Hälsohögskolan under många år.
  • Konferens om kvalitets- och patientsäkerhet i Sydkorea

    ISQua, International Society for Quality in Health Care är en stor internationell organisation som arbetar för bättre kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård. ISQua arbetar med utbildning, kunskapsspridning, utvärdering och ackreditering för att stöda utvecklingsarbetet. Boel Andersson Gäre och Axel Ros är medlemmar i ISQuas International Academy of Quality and Safety.
  • Två dagar av strategi och teambuildning

    Den 6-7 september bjöd Jönköping Academy for Improvement of Heath of Welfare (JA) in till strategidag följt av teambuildning och samtal kring gemensamma ansökningar, på Mullsjö Hotell och Konferens.


Foto: Johan Werner Avby