Information om kunskapsprovet

Hälsohögskolan vid Jönköping University har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att ansvara för och genomföra del av legitimationsprocessen som omfattar kunskapsprov för ortopedingenjörer (prosthetist and orthotist) som utbildats i land utanför EU/EES. Kunskapsprovet ska testa och utvärdera kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva yrket ortopedingenjör i den svenska hälso- och sjukvården på ett patientsäkert sätt, och i förhållande till de krav som ställs för yrkesexamen ortopedingenjörsexamen i högskoleförordningen.

Anmälan till kunskapsprovet kan göras när din utbildning blivit granskad av Socialstyrelsen och du fått ett besked därifrån att du får göra provet. Kunskapsprovet sker på svenska.

Information om legitimationsprocessen och de relaterade kraven finns via den här länken hos Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här fungerar det

Kunskapsprovet genomförs på Hälsohögskolan i Jönköping och består av två delar, en teoretisk del och en praktisk del. För att få genomföra den praktiska delen av provet krävs det att det teoretiska delprovet är godkänt. Provdeltagaren får fem tillfällen på sig att klara det teoretiska delprovet. När det är godkänt har provdeltagaren tre provtillfällen på sig att klara det praktiska delprovet.

Läs mer om reglerna för provet hos Socialstyrelsen via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teoretisk del:

Denna del avser att utvärdera kunskaper, förståelse och värderingsförmåga som krävs för att kunna arbeta som ortopedingenjör i Sverige.

Denna del genomförs med skriftlig tentamen med uppgifter inom olika områden uppdelade i delprov:
Delprov 1 berör den friska och sjuka människokroppen, rehabilitering, biomekanik, ingenjörsämnen och ortopedteknik.
Delprov 2 berör analys och bedömning med ortopedtekniska case.
Delprov 3 berör analys och diskussion av vetenskapliga artiklar i relation till evidensbaserad praktik

Praktisk del:

Denna del avser att utvärdera färdigheter, förmågor och förhållningssätt som ortopedingenjörer behöver behärska för att kunna utöva yrket i Sverige, till exempel patientsamverka, undersöka, bedöma, välja, föreslå, redogöra för och förklara ortopedtekniska behandlingar och åtgärder med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet, adekvat dokumentation, med mera.
Denna del genomförs med realistiska patientmöten där frivilliga personer med ortopedtekniska behov deltar som patienter, och med relaterade redovisningar och muntliga diskussioner.

Anmälan:

Anmälan till Kunskapsprov för ortopedingenjör utbildad utanför EU/EES sker via web-formulär som du hittar via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor om kunskapsprovet vänligen kontakta:

Ortopedingenjörsexamen i Sverige:

Information om den svenska högskoleutbildningen för ortopedingenjörer med lärandemål, examensmål och kurslitteratur finns via den här länken Pdf, 132.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Information och kontaktuppgifter till Socialstyrelsen hittar du via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behandling av personuppgifter

På Jönköping University behandlar vi dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns hos Datainspektionen via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.