På avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom våra huvudområden kvalitetsförbättring och ledarskap.

Hälso- och sjukvårdspersonal, anhöriga och patienter pratar tillsammans vid ett bord.

Höstterminen 2022

Nu är höstterminen igång och vi är glada över en ny årskull av studenter som påbörjat Termin 1 och välkomnar även tillbaka studenterna som precis påbörjat Termin 3 och Termin 5 i vårt Masterprogram.

Välkommen även till dig som läser någon av de tre kurser som ges som fristående kurs under HT 2022.

Utbildning

Masterprogram

Avdelningen ansvarar för Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa och välfärd. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter.

Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt.

Mer information om masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Fristående kurser

Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter för att coacha förbättringsarbete i ett mikrosystem med stöd i förbättringsverktyg och coachingstrategier. Du ska sedan använda dessa kunskaper och färdigheter som grund för fortsatt utveckling av din egen coachroll. Redan under kursens gång ska du aktivt tränas i att coacha ett förbättringsteam i din egen eller annan verksamhet.

Mer information om kursen Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg


Patientsäkerhet - från teori till praktik 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår från systemteoretiska modeller för att förstå situationer och förebygga vårdskador, där stor vikt läggs på samverkan mellan teknik, regelverk, organisation och människa. Detta för kunna delta i framtida patientsäkerhetsarbetet med människan som resurs och helhetssyn som grund.

Mer information om kursen Patientsäkerhet - från teori till praktik


Co-production in Health and Welfare 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska. This course aims to provide an introduction of the origins and contemporary conceptualisations of co-production and co-design. It will provide practical methods for co-production in daily practice, improvement work and research. During the course students will identify and work with examples of co-production on micro, macro and meso levels and develop understanding of mechanisms of success and potential pitfalls.

Mer information om kursen Co-production in Health and Welfare

Forskning

Forskningsarbetet bedrivs inom Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Verksamheten i Jönköping Academy syftar till att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg. Det övergripande målet med verksamheten är att bidra till förnyelse och förbättring av vård och omsorg.

Mer information om Jönköping Academy