• "Varenda en är viktig"
  1 500 skolsköterskor från hela Sverige möttes i Norrköping under parollen att alla elever är viktiga. CHILD-forskaren och skolsköterskan Malin Jakobsson hade en presentation om att främja elevers sömn. Här berättar hon från kongressen:
  Läs mer
 • Möte i Sydafrika inom strategisk allians för forskning
  Fyra representanter från Jönköping University har besökt Sydafrika för att delta i strategiska möten och konferenser inom SASUF, ett internationaliseringsprojekt där 38 universitet i Sverige och Sydafrika gått samman i syfte att stärka varandra.
  Läs mer
 • PODD-samtal: Samhällsklimatets påverkan på familjer och unga
  Nu finns ett nytt poddavsnitt från forskaren Frida Lygnegård om hur barn och deras familjer påverkas av det rådande läge vi har idag i Sverige - och vad gör egentligen en hållbarhetsstrateg?
  Läs mer
 • Lek och filosofi på nätverksträff inom SNF
  I veckan hade det svenska nätverket för funktionshinderforskning en träff i Luleå. Forskare från ett tiotal svenska lärosäten samlades för att prata om vad som är på gång runt om i landet.
  Läs mer
 • "Jag vill sova, men kan inte"
  Forskaren Malin Jakobsson studerar ungdomars sömnvanor och lyssnar till deras egen beskrivning av problembilden. Det visar sig att ungdomarna vill ha mer hjälp och stöd med rutiner från föräldrar och andra vuxna.
  Läs mer

Text