Nedanstående forskningsrapporter är skrivna på svenska på ett sätt så att fler ska kunna ta del av forskningen som CHILD bedriver. 

  • Tidig upptäckt - tidig insats - en longitudinell studie av engagemang och beteendeproblem hos barn i svenska förskolor; Förskolans miljö, små barns engagemang, beteendeproblem och lärande i tidiga skolår

Sammanfattad projektrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. riktad för förskolepersonal

  • Riktat föräldrastöd - en studie av riktat stöd till familjer som har barn med lindrig utvecklingsstörning och relationen till barnens delaktighet i vardagsaktiviteter
Kursmaterial riktat familjestöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.