På den här sidan hittar du avsnittet "praktisk guide 4" som handlar om att återkoppla forskningsresultat till barn och deras familjer

För att hitta det du söker snabbare kan du använda dig av länkarna nedan

Denna guide syftar till att ge forskare förslag på hur forskningsresultat kan återkopplas till barn och deras familjer med beaktande av deras styrkor samt områden där de kan behöva mer stöd.

Vi strävar efter att utföra forskning som är meningsfull för barn och deras familjer som snabbt kan omsättas i praktiken och även utveckla verktyg och resurser som kan komma till nytta både för barnen, familjen och de professioner som träffar familjen.

Återkoppling om resultat till barn och deras familjer

 • Ge återkoppling på resultatet om detta ingår i din överenskommelse med barnet och familjen. 
 • Ge möjlighet att ställa frågor muntligen eller skriftligen via e-post.
 • Om du ger muntlig återkoppling, kontrollera att barnen och deras vårdnadshavare har förstått din information. Uppmuntra dem att kommentera och ställa frågor.
 • Se till att språket i rapporten/ artikeln är begripligt respektfullt och positivt.
 • Följ upp med ett telefonsamtal om information skickas via e-post.
 • Se till att du har barnet/ och/ eller vårdnadshavarens medgivande att rapportera resultatet till andra parter till exempel företag, andra forskare och professionella.

Allmän återkoppling

 • Överväga flera arenor för att ge feedback, t.ex. genom nyhetsbrev, podcast, video och / eller YouTube-klipp.
 • I skriftliga rapporter överväga att använda bilder, fotografier, ikoner som använts i studien och som deltagarna är bekanta med.
 • Tänk på läsbarheten av skriftligt material för alla i gruppen.

Kom ihåg att detta inte är en akademisk återkoppling av resultat utan en sammanfattning av viktiga resultat för de personer som forskningen berör mest.

Överväg att ge återkopplingen till en grupp eller till några barn och familjer som kan representera gruppen och som i sin tur kan sprida resultatet.

Ytterligare överväganden

Det kan vara lämpligt att överväga andra sätt att återkoppla studiens resultat:

 • Distribution av resultatet på skolor eller olika arenor i samhället relaterade till din forskning.
 • Visuella bildskärmar, inklusive affischer och broschyrer.
 • Medverka vid offentliga evenemang / konferenser där barnen och deras familjer kan delta.
 • Distribution via webbplatser med nedladdningsbara PDF-filer som presenterar resultatet.
 • Länka till online-resurser, föreningar och forum.
 • Be dina referensgruppsmedlemmar och / eller enskilda barn och deras familjer om förslag om hur dina forskningsresultat kan vara användbara för dem och andra, ta vara på deras idéer om lämpliga sätt för spridning.

Kommunikation och media

Diskutera din kommunikationsstrategi med berörda föreningar/ eller representanter för grupper, som eventuellt kan hjälpa till med material för presentationer.