Internationella samarbeten

Sydafrikanskt-svenskt samarbete i projektet Picture my Participation, Pretoria 2018.

CHILD deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten. De internationella samarbetsprojekten är framförallt:

Engagemang, självreglering och förskolemiljöerPDF
Samverkan med Vanderbilt University (USA), University of Porto (Portugal), samt University of Pretoria (Sydafrika).

Tillämpningar av ICF/CYPDF
Samverkan med University of Pretoria, Sydafrika.

Forskning om delaktighetPDF
Samverkan med Chang Gung University och National Taiwan University, båda i Taiwan.

Delaktighet för barn med funktionsnedsättning och/eller långvarigt sjukdomstillstånd PDF- CeDDR (Centre for Disability and Development Research) - Forskningscenter i samverkan med CHILD vid Jönköping University, Australian Catholic University (Australien), CanChild vid McMaster University (Canada), Columbia University (USA) och Radboud University (Nederländerna).

Behörighetsregler för service till personer med funktionshinder i Armenien - en tillämpning av ICF/CYPDF
Samverkan mellan Unicef, Jönköping University och lokal myndighet samt vårdpersonal i Armenien.

Kunskap och attityder i sjuksköterskans möte med barn med smärtaPDF
Samverkan med University of Medical Technology and Pharmacy, i Danang, Vietnam.

Forskningssamverkan inom barn och smärta samt barn och cancerPDF
Samverkan med Alice Lee Centre, University of Singapore.

Forskningssamarbete inom Swanson Theory of Caring - forskning, utbildning och praktikPDF
Samverkan med prof Swanson, University of North Carolina, USA.

Student och lärarutbytePDF med School of Nursing, University of North Carolina, USA.

Student-, lärar- och forskningsutbytePDF med School of Nursing, University of Free State, Blomfontain, Sydafrika.

Sidan uppdaterad 2018-04-12

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka