Föreläsningarna handlar om tidig intervention, delaktighet & engagemang samt internationella perspektiv på förskola för barn i behov av särskilt stöd.


2020-2021

Psykisk hälsa i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barns engagemang i vardagsaktiviteter är ett tecken på psykisk hälsa och också en av de starkaste indikationerna på lärande både nu och i framtiden. Mats Granlund, professor i handikappvetenskap, beskriver vad engagemang innebär för barn i förskola. Han fokuserar speciellt på barn som är i behov av särskilt stöd på grund av beteendeproblem. Inspelat den 11 mars 2020 på Linnéuniversitet i Växjö. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

Filmer från 2016-2017

Preschool and School as a Context for Intervention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Eva Björck-Åkesson, Jönköping University
Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2016.

Research On Preschool Inclusion Across Three Decades
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Samuel Odom, University of North Carolina, USA, och Stockholms universitet (se Power Point). Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2017.

Public Pre-Kindergarten: A United States Perspective Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Dale Farran, Vandebilt University, USA (se Power Point). Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2017.

Creating a Vision for Public Pre-K Following TNVPK Results: Data-driven Quality
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Dale Farran, Vanderbilt University, USA (se Power Point). Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2017.

Research on Engagement and Preschool Environment: 17 years of Research on Engagement in Portugal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Ana Isabel Pinto, University of Porto, Portugal (se Power Point). Föreläsning vid forskarkonferens, november 2017.

Interventions in Preschool - Unit Level: The Preschool Engagement in Taiwan
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Ai-Wen Hwang, Chang Gung University, Taiwan (se Power Point). Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2017.

Föreläsningarna handlar om delaktighet, inkludering, närvaro & engagemang, nödvändigheten av tvärvetenskap samt internationella perspektiv.


år 2020-2021

Psykisk hälsa i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barns engagemang i vardagsaktiviteter är ett tecken på psykisk hälsa och också en av de starkaste indikationerna på lärande både nu och i framtiden. Mats Granlund, professor i handikappvetenskap, beskriver vad engagemang innebär för barn i förskola. Han fokuserar speciellt på barn som är i behov av särskilt stöd på grund av beteendeproblem. Inspelat den 11 mars 2020 på Linnéuniversitet i Växjö. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

år 2013-2018

Delaktighet i vardagssituationer - vad behövs för att kunna äta, sova och leka? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Docent Margareta Adolfsson, JU, föreläsning från konferensen Livets möjligheter, mars 2014. Arrangör: Nationellt kompetenscenter anhöriga (anhoriga.se).

Välbefinnande hos personer med flerfunktionsnedsättning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Mats Granlund, JU, föreläsning från konferensen Livets möjligheter, mars 2014. Arrangör: Nationellt kompetenscenter anhöriga (anhoriga.se)

Grundstenar för kommunikation och samspel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Docent Jenny Wilder, Stockholms universitet samt CHILD, föreläsning från konferensen Livets möjligheter, mars 2014. Arrangör: Nationellt kompetenscenter anhöriga (anhoriga.se)

En diagnos säger inte hur barnet mår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Mats Granlund, JU, Öppen föreläsning vid Högskolan i Jönköping, oktober 2013.

Riktat föräldrastöd - kursmaterial inkl. filmer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En studie av riktat stöd till familjer som har barn med lindrig utvecklingsstörning och relationen till barnens delaktighet i vardagsaktiviteter (Se projektinformation)

Children with Disabilities - Participation as a Means and an End
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Mats Granlund, Jönköping University. Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2016.

From monodisciplinary to interdisciplinary research - a focus on everyday functioning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Mats Granlund, Jönköping University. Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2016.

International Perspectives on Inclusion Research
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Rune Simeonsson, University of North Carolina at Chapel Hill, USA (se Power Point). Föreläsning vid forskarkonferens, november 2017.

Research Focus on the fPRC - The components and how they are related Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Christine Imms, Catholic University Melborne, Australien (se Power Point)
Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2017. 

Increasing Children's Engagement: In theurapeutic interventions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Christine Imms, Catholic University Melborne, Australien (se Power Point)
Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2017.

Childhood Intervention in an International Perspective
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Rune Simeonsson, University of North Carolina at Chapel Hill, USA. Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2016.

Inclusive research related to the autistic community Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Docent Marita Falkmer, Jönköping University och Curtin Autism Research Group, Curtin University, Australien. Föreläsningen hölls under ett forskarseminarium i nov. 2018.

Children's Rights and Childhood Intervention
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Juan Bornman, University of Pretoria, Sydafrika.
Forskarföreläsning vid Jönköping University, november 2016.

Children's Rights: Engagement in the Criminal Justice System Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Juan Bornman, University of Pretoria, Sydafrika (se Power Point)
Forskarföreläsning vid Jönköping University, november 2017.

Children with long term Health Conditions - where are we and where are we going
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Professor Karin Enskär, Jönköping University
Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2016.

Trends in Intervention Research that can advance study of children with long term health conditions and their families
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Docent Sheila Santacroce, University of North Carolina at Chapel Hill, USA.
Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2016.

Intervention Research to Prevent Early Childhood Obesity Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dr. Eric Hodges, University of North Carolina at Chapel Hill, USA (se Power Point).
Föreläsning vid forskarkonferens, Jönköping University, november 2017.