• Barn med övervikt har ofta en förälder med övervikt
    Övervikt och fetma bland vuxna och barn är en av de mest brådskande samtida hälsoutmaningarna. Barnhälsovården har en nyckelroll i att upptäcka riskfaktorer och övervikt hos barn samt att stödja föräldrarna gällande deras barns övervikt.
    Läs mer
  • ”Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk att bli mobbade”
    Det tvååriga Forskningsprojektet ”Mobbning och relationen till psykisk hälsa för skolbarn; med särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar” presenterades nyligen på ett seminarium hos Folkhälsomyndigheten. En av slutsatserna forskarna gör är att det är sex gånger högre risk för barn med funktionsnedsättningar och psykosomatiska symptom att utsättas för mobbning.
    Läs mer

Text