Nu har CHILD:s stora forskningsprogram kommit igång

CHILD beviljades i vintras ett stort forskningsanslag om cirka 22 miljoner kronor till ett forskningsprogram om psykisk hälsa och delaktighet i habilitering för barn och ungdomar med funktionshinder. Nu är forskarna igång!

Professor Mats Granlund

Barn med funktionshinder har mer problem med psykisk hälsa och fler delaktighetsinskränkningar än andra barn. Trots det vet vi lite om deras psykiska hälsa eftersom de ofta utesluts i stora undersökningar. En speciell brist är kunskap om hur den psykiska hälsan utvecklas över tid för barn med funktionshinder.  

Samarbete mellan internationella forskare och - barnen själva

Det nya forskningsprogrammet genomförs inom Institutet för Handikappvetenskap (där JU är delägare) i samarbete med forskare från universitet och högskolor i Linköping, Örebro, Mälardalen, Australien och Kanada. Det utförs också i samarbete med barn med funktionshinder, deras föräldrar och habiliteringspersonal. De deltar både genom att vara rådgivande i forskningens alla steg och som deltagare. 

Hur vi gör

Om barn och ungdomar och deras familjer söks upp via habiliteringar kan information om barnens psykiska hälsa och delaktighet samlas. Om man anpassar hur information om barn och familjer samlas in till barnens funktionsnedsättningar, till exempel genom att använda instrument som utformats (som spel och olika typer av elektroniska plattor), kan barnens delaktighet och eventuella problem med psykisk hälsa kartläggas. Likaså kan man genom att samarbeta med barn, föräldrar och professionella i habilitering utveckla kartläggningsmetoder och åtgärder som ökar familjers inflytande över de insatser barnen erhåller.

... och varför

 I forskningsprogrammet vill vi undersöka hur barnens psykiska hälsa och delaktighet utvecklas över tid och vad som påverkar hälsan. Vi vill också undersöka om barnens och familjen aktiva inflytande på de åtgärder som görs kan ökas. Vi ska arbeta med programmet i fem år och nu under hösten gör vi de sista förberedelserna för att börja samla information nästa år.

För mer information, kontakta forskningsledare Mats Granlund

2019-09-11