Halvtid för forskning om engagemang i förskolan och förskolemiljöns roll på senare skolengagemang och resultat

Doktorand Andrea Ritosa har sitt halvtidsseminarium den 27 februari med sitt avhandlingsarbete “The Importance of preschool environment and preschool engagement for school engagement and achievement”.

Doktorand Andrea Ritosa

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka relationen mellan barns beteendesvårigheter, engagemang och miljöfaktorer i förskolan, och prestationer på de nationella proven i årskurs 3 och 6 samt deras engagemang i klassrummet år 6.

Andreas doktorandprojekt är en uppföljningsstudie till det tidigare projektet Tidig Upptäckt Tidig Insats (TUTI) där barns vardagsfungerande och miljöfaktorer i förskolan har kartlagts genom förskollärarnas skattningar och deltagande observationer.

Nu har Andrea kommit ungefär halvvägs i sin doktorsavhandling och därför granskas hennes arbete i ett så kallat halvtidsseminarium.

Opponent är professor Dale Farran från Vanderbilt University, USA.

Kontakta andrea.ritosa@ju.se om du vill veta mera.

Det finns möjlighet att delta i seminariet via Zoom, kontakta maria.hultin@ju.se för det.

Välkommen till halvtidsseminariet torsdagen den 27 februari kl. 14-16 i rum Ha208 på Högskolan för lärande och kommunikation.

2020-02-20