"Ett vanligt liv - men ändå inte"

Ja, så säger några av barnen om livet i ett forskningsprojekt som kartlagt hälsa och familjeklimat där en förälder har dövblindhet. Forskningen presenterades vid konferensen Hörsel och Kognition 2021, och presentationen kan nu ses i efterhand.

Dövblindhet är en unik och ovanlig funktionsnedsättning, där graden av synnedsättning och hörselnedsättning är individuell och orsaken varierar. Dövblindhet begränsar aktivitet och delaktighet i samhället i sådan grad att samhället måste erbjuda stöd, till exempel i form av anpassningar eller teknik. Det kan antas att begränsningar i aktivitet och delaktighet kan ha en påverkan på förmåga att utöva föräldraskap, liksom ha en påverkan på de övriga familjemedlemmarnas dagliga liv och på familjeklimatet. Det finns ingen tidigare forskning om detta, därför är det här projektets övergripande syfte att beskriva familjesituation, hälsa och välmående i familjer där en förälder har dövblindhet.

I föreläsningen presenterar Agneta Anderzén Carlsson, leg sjuksköterska och docent i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet, forskningsprojektet. I projektgruppen ingår också CHILD-forskarna Maria Björk och Karina Huus.

Se föreläsningen (scrolla ner på sidan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inspelningen är cirka 17 minuter lång och har valbar text och teckenspråkstolkning.

Mer om forskningsprojektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson vid Jönköping University:
Maria Björk

 

FAKTA
Konferensen Hörsel och kognition ges vartannat år och presenterar aktuell forskning inom hörsel- och kognitionsområdet. Den arrangeras av Institutet för Handikappvetenskap (IHV) och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). I år sändes konferensen helt digitalt och direkt i mars.

2021-08-17