SIDA-Medel har tilldelats CHILD

Forskningsanslaget som beviljats av vetenskapsråden i Sverige och Sydafrika är på sammanlagt 900 000 kr. Medlen delas med forskare vid University of Pretoria i Sydafrika.

Projektet bygger på att forskarna i de två länderna ska se om ICF-CY kan användas för att jämföra och utbyta information om barn som på grund av funktionshinder och levnadsvillkor har problem med sitt vardagsfungerande. 

I projektet kommer forskarna att arbeta med tre olika frågor:

  • Vilka svagheter och styrkor finns i ICF-CY so m gemensamt språk för att beskriva barns hälsa och fungerande?
  • Kan ICF-CY tillämpas både i ett låginkomstland med fattigdomsproblem som Sydafrika och i ett industriland som Sverige?
  • När ICF-CY används för att planera och genomföra åtgärder vilka svårigheter finns då med att använda ICF-CY och vad har de som arbetar med barn svårt att ta till sig av ICF-CY?

I maj 2010 reste den första delegationen forskare från University of Pretoria för att tillsammans med forskare i CHILD diskutera ovanstående frågor.

2010-05-31