Uttalande från Kungliga Vetenskapsakademien

Skola, lärande och psykisk hälsa stod på dagordningen under några dagars konferens i april månad, där bland annat CHILD-forskaren Mats Granlund, Professor i handikappvetenskap vid Hälsohögskolan medverkade. 

2010-05-31