Berit Björkman har passerat halvtid

Berit Björkman, doktorand vid Hälsohögskolan, passerade den 25 maj halvtid på sin väg mot doktorstiteln.

Det övergripande syftet med Berits forskning är att studera barns och röntgensjuksköterskors perspektiv på akuta röntgenundersökningar när barn kommer till Radiologiska Kliniken.

Trots att röntgensjuksköterskor dagligen utför undersökningar och interagerar med barn finns ytterst lite forskning att tillgå beträffande barns upplevelse av att genomgå en röntgenundersökning. För att kunna erbjuda omvårdnad av hög kvalitet som möter patienternas individuella behov, är det viktigt att bedriva forskning som fokuserar på patienternas upplevelser av radiografisk omvårdnad. Forskningen i Berits avhandling baseras på intervjuer och videoobservationer, där fokus läggs på smärta, oro och interaktionen mellan barn och röntgensjuksköterskor. 

För mer information

Berit Björkman

2011-05-25