Gunilla Ljusegren försvarade sin avhandling

Den 27 maj försvarade Gunilla Ljusegren, forskare vid Hälsohögskolan, framgångsrikt sin licentiatavhandling.

Gunilla Ljusegren försvarar sin avhandling

Ända sedan 1978 har Gunilla Ljusegren arbetat med barn och smärta. De senaste 4-5 åren har hon forskat på Hälsohögskolan i Jönköping och fredagen den 27 maj försvarade hon sin licentiatavhandling  Nurses' Competence in Pain Management in Children. Alla som närvarade vid det offentliga försvaret fick ta del av rika erfarenheter och mycken samlad kunskap inom området. Men den kliniska vården bör också ha fått sig en tankeställare; barns smärta ska bemötas med respekt av sjuksköterskan och inte med misstro, som i vissa fall sker.

Läs mer

2011-05-31