Konferens: Barnet i familjen

CHILD-medlemmar är några av initiativtagarna till en konferens den 15 november om delaktighet i familjeaktiviteter för barn med funktionsnedsättning.

"Barnet i familjen" presenterar tre viktiga projekt som berör barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Konferensen riktar sig både till familjer och professionella, och är gratis. Projekten finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping och CERTEC vid Lunds universitet hälsar nu välkomna till en konferenseftermiddag i Jönköping den 15 november 2011.  

Se programmet
Anmälan sker till cecilia.allegrind@hlk.hj.se

2011-10-26