CHILD-forskare fick VR-anslag

Vetenskapsrådets stora utdelningar mynnade ut i flera projektbidrag till CHILD-forskare.

Vid den senaste utdelningen från Vetenskapsrådet har flera projektbidrag gått till CHILD-forskare.
Professor Claes Nilholm, CHILD, finns med som medsökande i ett forskningsprojekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning, som beviljats 7 miljonor kronor. I detta projekt medverkar även universietsadjunkt Gunvie Möllås, även hon aktiv inom CHILD. Huvudsökande är Kerstin Göransson, Mälardalens högskola.

Claes Nilholm är också medsökande i projektet "En skola för avvikare. En studie av undervisningspraktiker och identitetsformering i särskilda undervisningsgrupper", som beviljats 6 miljonor kronor. Huvudsökande där är Eva Hjörne, Göteborgs universitet. I detta projekt kommer också universitetslektor Johan Malmqvist, CHILD, att medverka.

2012-01-11