Marie Golsäter spikar sin doktorsavhandling

Fredagen den 17 februari kl. 9.00 spikar Marie Golsäter sin avhandling "Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa - en utmanande uppgift" på väggen i det "röda rummet" på Hälsohögskolan.

Disputationen äger sedan rum fredagen den 9 mars kl. 13.00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan.

Välkommen att delta vid båda tillfällena!

Marie Golsäter

2012-02-15