Se föreläsning: En diagnos säger inte hur barnet mår

Den 10 oktober föreläste CHILD-professor Mats Granlund för intresserad allmänhet vid Högskolan för Lärande och kommunikation. Nu kan du se föreläsningen via webben.

Föreläsningen heter "En diagnos säger inte mycket om hur man mår - om barns delaktighet och lärande i vardagen". 

2013-11-06